چاپ کارت ویزیت

چاپ کارت ویزیت فوری و کارت ویزیت ارزان در تیراژ پایین و بالا به صورت افست و دیجیتال با بالاترین کیفیت در چاپ پاپیروس ارائه می شود. انواع کارت ویزیت سلفون مات ، کارت ویزیت سلفون براق ، کارت ویزیت لیبل یووی ، کارت ویزیت دورگرد ، کارت ویزیت کتان امباس و ... از جمله خدمات چاپ پاپیروس می باشد.

طراحی کارت ویزیت به صورت اختصاصی در مجموعه چاپ پاپیروس قابل انجام است.

ارسال سفارشات به تمام نقاط تهران و سایر شهرستان ها به وسیله باربری ها انجام می شود.

دسترسی سریع به چاپ کارت ویزیت

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت سلفون براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت سلفون براق ۸۵ در ۴۸ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۳۷,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت سلفون براق ۸۵ در ۴۸ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۴۷,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت سلفون مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت سلفون مات ۸۵ در ۴۸ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۳۷,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت سلفون مات ۸۵ در ۴۸ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۴۷,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت لیبل سلفون براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت لیبل سلفون براق ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت لیبل سلفون براق ۸۵ در ۴۸ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۵۴,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت لیبل یووی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت لیبل یووی ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت لیبل یووی ۸۵ در ۴۸ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۵۲,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت کتان امباس

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت کتان امباس ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت کتان امباس ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت سلفون براق دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۵۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۵۸ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۷۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت سلفون مات دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت سلفون مات دور گرد ۹۰ در ۵۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت سلفون مات دور گرد ۹۰ در ۵۸ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۷۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت گلاسه یووی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش ۴۸ در ۸۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش ۴۸ در ۸۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت لیبل سی دی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت لیبل سی دی ۱۳۰ در ۱۳۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش