لیست قیمت چاپ افست


لیست قیمت کارت ویزیت معمولی


# نوع کاغذ جنس کارت ویزیت تحویل سفارش حداقل تیراژ نوع کار از تعداد تا تعداد قیمت (ریال)
۱ کارت ویزیت معمولی ۴۸×۸۵ mm سلفون براق۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد یک رو ۱ ۱۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ریال
۲ کارت ویزیت معمولی ۴۸×۸۵ mm سلفون براق۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد دو رو ۱ ۱۰۰ ۷۸۰,۰۰۰ ریال
۳ کارت ویزیت معمولی ۴۸×۸۵ mm سلفون مات۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد یک رو ۱ ۱۰۰ ۵۶۰,۰۰۰ ریال
۴ کارت ویزیت معمولی ۴۸×۸۵ mm سلفون مات۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد دو رو ۱ ۱۰۰ ۶۹۰,۰۰۰ ریال
۵ کارت ویزیت معمولی ۴۸×۸۵ mm کتان امباس۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد یک رو ۱ ۱۰۰ ۷۴۰,۰۰۰ ریال
۶ کارت ویزیت معمولی ۴۸×۸۵ mm کتان امباس۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد دو رو ۱ ۱۰۰ ۷۷۰,۰۰۰ ریال

لیست قیمت کارت ویزیت فانتزی


# نوع کاغذ جنس کارت ویزیت تحویل سفارش حداقل تیراژ نوع کار از تعداد تا تعداد قیمت (ریال)
۸ کارت ویزیت فانتزی ۶۰×۹۰ mm سلفون براق دور گرد۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد دو رو ۱ ۱۰۰ ۹۳۰,۰۰۰ ریال
۹ کارت ویزیت فانتزی ۶۰×۹۰ mm لمینت مات دور گرد۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد دو رو ۱ ۱۰۰ ۲,۵۸۰,۰۰۰ ریال
۱۰ کارت ویزیت فانتزی ۶۰×۹۰ mm لمینت براق دور گرد۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد دو رو ۱ ۱۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
۱۱ کارت ویزیت فانتزی ۶۰×۹۰ mm سلفون مات دور گرد۴ الی ۵ روز کاری۱۰۰۰ عدد دو رو ۱ ۱۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ریال

لیست قیمت کارت ویزیت فوری


# نوع کاغذ جنس کارت ویزیت تحویل سفارش حداقل تیراژ نوع کار از تعداد تا تعداد قیمت (ریال)
۱۳ کارت ویزیت فوری ۶۰×۹۰ mm سلفون مات دور گرد۱ الی ۲ روزه کاری۱۰۰۰ عدد دو رو ۱ ۱۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۴ کارت ویزیت فوری ۶۰×۹۰ mm سلفون براق دور گرد۱ الی ۲ روزه کاری۱۰۰۰ عدد دو رو ۱ ۱۰۰ ۹۸۰,۰۰۰ ریال
۱۵ کارت ویزیت فوری ۶۰×۹۰ mm لمینت مات دور گرد۱ الی ۲ روزه کاری۱۰۰۰ عدد دو رو ۱ ۱۰۰ ۲,۶۸۰,۰۰۰ ریال
۱۶ کارت ویزیت فوری ۶۰×۹۰ mm لمینت براق دور گرد۱ الی ۲ روزه کاری۱۰۰۰ عدد دو رو ۱ ۱۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

لیست قیمت کارت ویزیت لیبل


# نوع کاغذ جنس کارت ویزیت تحویل سفارش حداقل تیراژ نوع کار از تعداد تا تعداد قیمت (ریال)

لیست قیمت فرم عمومی گلاسه


# نوع کاغذ حداقل تیراژ تحویل سفارش نوع کار از تعداد تا تعداد قیمت (ریال)

لیست قیمت فرم عمومی تحریر


# نوع کاغذ حداقل تیراژ تحویل سفارش نوع کار از تعداد تا تعداد قیمت (ریال)

لیست قیمت فرم تحریر سایز واقعی


# نوع کاغذ حداقل تیراژ تحویل سفارش نوع کار از تعداد تا تعداد قیمت (ریال)

لیست قیمت فرم گلاسه و تحریر فوری


# نوع کاغذ جنس سفارش حداقل تیراژ تحویل سفارش نوع کار از تعداد تا تعداد قیمت (ریال)

لیست قیمت فرم تحریر سایز واقعی فوری


# نوع کاغذ جنس سفارش حداقل تیراژ تحویل سفارش نوع کار از تعداد تا تعداد قیمت (ریال)